DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Informacja dla rodzica o przyznanych formach pomocy   Pobierz
  • Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół w Ulanie-Majoracie  Pobierz
  • Rezygnacja z zajęć przyznanych przez szkołę w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej   Pobierz
  • Wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy   Pobierz
  • Wniosek o organizację zindywidualizowanej ścieżki kształcenia   Pobierz
  • Wniosek o zatwierdzenie przez Dyrektora szkoły ustalonych form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej   Pobierz
  • Zawiadomienie o posiedzeniu zespołu ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej   Pobierz