PRZYDATNE INFORMACJE

  • Test na style uczenia się  Pobierz
  • Kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej   Pobierz
  • Koronawirus informator dla dzieci  Pobierz
  • Zalecenia dotyczące czasu pracy dziecka przy komputerze   Pobierz
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem   Pobierz