RODZICE

RADA RODZICÓW:

  • Przewodnicząca Anna Polkowska
  • Zastępca Edyta Kowalewska
  • Skarbnik Małgorzata Jurkowska
  • Przewodnicząca przedszkola – Ewelina Niewęgłowska