Kontakt

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie
Ulan-Majorat 53
21-307 Ulan-Majorat

Sekretariat czynny w godz. 7:30 – 15:30