DO POBRANIA

STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II  SZKOŁA PODSTAWOWA W ULANIE-MAJORACIE – Otwórz

 

STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II PRZEDSZKOLE W ULANIE-MAJORACIE – Otwórz

 

Procedury uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego – Pobierz

 

 

OCENIANIE – WYMAGANIA EDUKACYJNE 

Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych są takie same jak na ocenę roczną, z zastrzeżeniem że dotyczą treści edukacyjnych, wynikających z rozkładów materiału i zrealizowanych do dnia wystawienia oceny śródrocznej. Termin wystawiania ocen śródrocznych określany jest w każdym roku szkolnym zarządzeniem dyrektora szkoły.

Biologia kl. 5   PobierzJęzyk angielski kl. 6   Pobierz
Biologia kl. 6   PobierzJęzyk angielski kl. 7   Pobierz
Biologia kl. 7   PobierzJęzyk angielski kl. 8   Pobierz
Biologia kl. 8   PobierzJęzyk niemiecki kl. 7 – 8   Pobierz
Blok artystyczny (muzyka, plastyka i w-f)   PobierzJęzyk polski kl. 6   Pobierz
Chemia kl. 7   PobierzJęzyk polski kl. 7   Pobierz
Chemia kl. 8   PobierzJęzyk polski kl. 8   Pobierz
EDB kl. 8   PobierzJęzyk rosyjski kl. 7   Pobierz
Edukacja wczesnoszkolna kl. 1- 3   PobierzJęzyk rosyjski kl. 8   Pobierz
Fizyka kl. 7   PobierzMatematyka kl. 4   Pobierz
Fizyka kl. 8   Pobierz
Matematyka kl. 5   Pobierz

Historia kl. 5   Pobierz

Matematyka kl. 6   Pobierz
Język angielski kl. 1   PobierzMatematyka kl. 7   Pobierz
Język angielski kl. 2   PobierzMatematyka kl. 8   Pobierz
Język angielski kl. 3   PobierzPrzyroda kl. 4   Pobierz
Język angielski kl. 4   PobierzWOS kl. 8   Pobierz
Język angielski kl. 5   PobierzHistoria kl. 8   Pobierz