REKRURACJA

Rozpoczynamy rekrutację (nowe przyjęcia) dzieci na rok szkolny 2024/2025 do oddziału przedszkolnego (,,zerówka”), przedszkola oraz pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 12 – 23.02.2024 r. dotyczy nowych uczniów i przedszkolaków.

Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego należy złożyć w dniach 12 – 16.02. 2024 r. do wychowawcy lub do sekretariatu szkoły

 • Oddział przedszkolny/przedszkole:
  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA – Pobierz
  • Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy – Pobierz
  • Oświadczenie o zatrudnieniu – Pobierz
  • Oświadczenie rodziny wielodzietnej – Pobierz
  • Oświadczenie 3 km – Pobierz
  • Deklaracja kontynuacji do przedszkola – Pobierz
 • Klasa pierwsza:
  • Wniosek do SP spoza obwodu – Pobierz
  • Wniosek do SP (kontynuacja nauki) – Pobierz
 • Klasy I – VIII
  • Wniosek do SP dla klasy I – VIII (nowi uczniowie) – Pobierz