46 EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ PH. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” – ETAP GMINNY

Nasi uczniowie, po trzytygodniowych zmaganiach podczas eliminacji szkolnych, mogli wykazać się zdobytą wiedzą i 19 marca 2024 r. wzięli udział, wraz z innymi uczniami z Gminy Ulan-Majorat, w etapie gminnym 46 EDYCJI  OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ PH. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy propagowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

W wyniku eliminacji na szczeblu gminnym w I grupie wiekowej – nasi uczniowie z klas I-IV zajęli odpowiednio:

  1. miejsce Dariusz Zienkiewicz,
  2. miejsce Aleksandra Goławska

oraz

 w II grupie wiekowej – klasy V-VIII:

  1. miejsce Bartosz Maliszewski, a wyróżnienie zdobył Kacper Zienkiewicz (4 miejsce po przeprowadzonej dogrywce).

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie.

Organizatorem OTWP jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy:

Państwowej Straży Pożarnej,

Ministerstwa Edukacji i Nauki,

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich,

Lasów Państwowych,

▪ jednostek samorządu terytorialnego,

▪ instytucji ubezpieczeniowych,

▪ innych instytucji, organizacji społecznych oraz fundacji.

#otwp #młodzieżzapobiegapożarom #straz #straż #mdp #aktywnibłękitni #GminaUlanMajorat #GOKUlan