PRACOWNIA TECHNICZNA „TWORZYWA SZTUCZNE”

W wielu domach na co dzień zużywa się ogromne ilości plastikowych opakowań. Wszystkie powinny trafiać do odpowiednich pojemników na odpady z tworzywa sztucznego, skąd następnie przewożone są do sortowni i mogą zostać odpowiednio przechowane lub przetworzone, aby można było wykonać z nich kolejne produkty.

Zanim jednak tam trafią, możemy wykorzystać takie opakowania i nadać im drugie życie. Trzeba tylko wysilić fantazję.

Podczas lekcji techniki, korzystając ze sprzętu zakupionego w ramach dofinansowania uzyskanego z programu Laboratoria Przyszłości, którego jednym z celów jest rozwijanie kreatywności i kompetencji technicznych, uczniowie wykonywali prace z tworzyw sztucznych. Racjonalnie gospodarując różnorodnymi materiami, próbowali stworzyć coś z niczego. Najczęściej wykonywanymi zabawkami z odpadów były: stworki, roboty, wazony, pojazdy, itp. W czasie pracy uczniowie stosowali tradycyjną metodę łączenia elementów, a także kleju do klejenia na gorąco.

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

@LaboratoriaPrzyszlosci