PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

KOMUNIKAT
Z OCENY PRAC, KTÓRE WPŁYNĘŁY NA
DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY
„Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.

 

Podsumowanie XVII konkursu plastycznego  Otwórz