LIST LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO