ZAELEKTRYZOWANI – SPOSOBEM NA NUDĘ!

W poniedziałek 20 maja 2024 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pokazach grupy Zelektryzowani, które w ciekawy i atrakcyjny sposób przybliżyły tajniki fizyki i chemii. Podczas tej niecodziennej lekcji dzieci brały aktywny udział w wielu ciekawych doświadczeniach. Dzięki różnorodnym substancjom i rekwizytom uczniowie mogli poeksperymentować, jak w laboratorium.